Impressum

OPG. Marko Bernobić
Sjedište: Deklevi 8, 52463 Višnjan
OIB: 69881784926
Direktor: Marko Bernobić
Poslovna banka: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb
Poslovni račun (IBAN): HR3223600001102008258
Tel. +385 98 854 762
Fax: +385 52 449 667
E-mail: marko@vina-vicinim.hr

 

Izjava o privatnosti

OPG. Marko Bernobić se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici OPG. Marko Bernobić i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.
Prikazane cijene se odnose na redovne cijene . Sve navedene cijene su s uključenim PDV-om, mogući troškovi poštarine i dostave nisu uključeni. Ne preuzimamo odgovornost za moguće tiskarske greške.

 

Uvjeti dostave i isporuke
Dostava
Ukoliko se radi o kupnji kod koje vam nismo u mogućnosti izravno ponuditi usluge dostave, biti ćemo vam na raspolaganju za svu potrebnu pomoć.
Dostava nije uključena u cijenu proizvoda. Dostava za određene proizvode može biti besplatna ako je u tijeku posebna ponuda koja uključuje besplatnu dostavu što će biti posebno naznačeno.

Isporuka
Nastojati ćemo uvijek Vašu narudžbu isporučiti u najkraćem mogućem roku.
Ovisno o tome što ste kupili, ovisi i vrijeme isporuke:
proizvodi na zalihi spremni su za isporuku odmah;
ostale personalizirane narudžbe imaju generalne rokove isporuke do 30 radnih dana, ukoliko naši djelatnici ne naglase drugačije.

 

Uvjeti povrata i reklamacije
Prema članku 10. Zakona o zaštiti potrošača, NN 41/2014 ističemo:

Obavijest kupcima
Obavještavamo cijenjene kupce da pohvale i prigovore u pisanom obliku mogu dostaviti na sljedeće načine:
direktnom predajom u našem prostoru;
poštom na adresu:
Deklevi 8, 52463 Višnjan
putem elektroničke pošte na adresu marko@vina-vicinim.hr
putem telefaxa na broj +385 52 449 667

Pisani prigovori trebaju sadržavati sljedeće podatke:
ime, prezime i adresu kupca
datum podnošenja prigovora
opis – sadržaj prigovora sa što detaljnijim informacijama
fotokopiju računa kao dokaz o kupnji.
Na pisani prigovor odgovoriti ćemo u roku od 15 dana od dana zaprimanja istog. Svi prigovori podneseni na bilo koji od gore navedenih načina upisuju se u “KNJIGU PRIGOVORA”.

 

Opći uvjeti poslovanja
Za sve isporuke proizvoda i pratećih usluga vrijede ovi Opći uvjeti, ako nije drugačije pismeno utanačeno. Cijene proizvoda su utvrđene u cjeniku koji je važeći na dan isporuke. Cijene koje su naznačene prilikom Ugovora su važeće prema aktualnom cjeniku na dan kupovine, osim ako nije drugačije pismeno utanačeno. Porez na dodanu vrijednost zaračunava se u skladu sa zakonom. U predračunu, koji izdaje prodavač, se obavezno iskazuju svi troškovi.

Ponude
Ponude su određene ovim Uvjetima prodaje. Drugačiji uvjeti prodaje nisu prihvatljivi, osim ako nisu pismeno dani od strane prodavača. Ponuda ne obvezuje kupca na kupnju kao ni prodavača na prodaju. Prodavač nije obvezan na osnovi ponude izvršiti rezervaciju ponuđene robe, osim u slučaju danog roka za prihvaćanje opcije ponude, tj. uplate avansa.
Važenje ponude je naznačeno u svakoj ponudi. Ukoliko nije, važenje ponude iznosi najviše 8 dana od dana njezinog izdavanja. Sve tehničke naznake proizvoda su bez obveze, jer se tehničke promjene smatraju uobičajenim. Ako narudžba kupca sadrži neke uvjete koji nisu jednaki ovim Općim uvjetima prodaje, prodavač će ispostaviti pismenu ponudu sa svojim uvjetima prodaje i ona će se smatrati važeća.
Narudžbe
Narudžba kupca se smatra prihvaćenom kada prodavač pismeno potvrdi narudžbu kupca s oznakom robe, količinom, cijenama, troškovima i rokovima isporuke te kada kupac uplati. Kupac se obvezuje svoje neslaganje s potvrdom narudžbe dostaviti pismeno najkasnije u roku dva dana, u protivnom prodavač smatra da je kupac istu prihvatio i može krenuti u realizaciju narudžbe.
Odustajanje od narudžbe može izvršiti kupac na osnovi pismenog zahtjeva ali samo uz privolu prodavača, ukoliko on već robu nije isporučio kupcu. Prodavač zadržava pravo zaračunavanja stvarnih troškova proizašlih zbog kupčeva odustajanja od narudžbe. Promjena narudžbe kupca mora biti u pisanom obliku i prihvaća se pismeno od strane prodavača. Promjenu narudžbe prodavač će prihvatiti bez posljedica za kupca kada je to moguće i kada ga takva promjena ne dovodi u nepovoljniji položaj.
Pakiranje robe
Prodavač isporučuje svu robu u originalnom pakiranju proizvođača odnosno u standardnom parkiranju. Posebno pakiranje zbog otežanog transporta ili na zahtjev kupca se posebno naplaćuje, ukoliko isto Prodavatelju stvara dodatni trošak.
Isporuka robe
Roba nakon izlaska iz skladišta prodavača ide na rizik kupca. Možebitna oštećenja ili gubitci se prijavljuju od strane kupca dotičnom prijevozniku.

 

Uvjeti plaćanja za online trgovinu
Uvjeti plaćanja se određuju u sklopljenom Ugovoru. Ukoliko nije drugačije pismeno utanačeno vrijede ovi uvjeti plaćanja:
plaćanje kupac vrši prije isporuke robe. Za narudžbe se uplaćuje 100% ugovorenog iznosa odmah. Ovako određeno plaćanje vrijedi ako nije drugačije pismeno utanačeno u Ugovoru. Prodavač će kod zakašnjenja plaćanja kupcu zaračunati zakonsku zateznu kamatu i obustaviti daljnju isporuku robe do podmirenja dugova od strane kupca.
Za isporuke duže od 30 dana prodavač će kupcu obračunati kamate na uplaćeni iznos duži od 30 dana do isporuke, a sve po Zakonu o zaštiti prodavača.

 

Autorska prava
Tekst, ilustracije, grafički materijali, zvukovi, animacije i video snimke te njihov raspored na internetskim stranicama zaštićeni su autorskim pravima i drugim pravima intelektualnog vlasništva kao i pravima koja proizlaze iz korporativnog prava.
Sadržaj ovih internetskih stranica nije dozvoljeno kopirati, distribuirati, mijenjati ni stavljati na raspolaganje trećim osobama radi korištenja u komercijalne i druge svrhe. Neke ilustracije na internetskoj stranici dodatno su zaštićene autorskim i drugim pravima intelektualnog vlasništva trećih osoba.

 

Odricanje od odgovornosti
OPG. Marko Bernobić nastoji što je moguće više osigurati točnost i ažurnost preporuka i informacija koje se pojavljuju na internetskoj stranici. OPG. Marko Bernobić ne preuzima nikakve odgovornosti niti jamči da su informacije uvijek najnovije, točne i/ili potpune.
OPG. Marko Bernobić nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja proizlazi iz uporabe ili neuporabe danih informacija, uključujući štetu koju prouzrokuje pristup ili snimanje podataka, računalnih virusa ili instalacija i uporaba programske opreme.
Poveznice na ovoj internetskoj stranici samo omogućavaju pristup vanjskim internetskim stranicama (vanjski sadržaj). Te poveznice stvorio je OPG. Marko Bernobić prema svojim mogućnostima i s najvećim mogućim mjerama opreza, pri čemu je posebna pozornost namijenjena pouzdanosti vanjskih internetskih stranica te točnosti i zakonitosti njihovog sadržaja.
Budući da je sadržaj internetskih stranica dinamičan i može se u bilo koje vrijeme promijeniti, nije moguće neprestano pratiti sadržaje svih vanjskih internetskih stranica prema kojima OPG. Marko Bernobić održava poveznice. OPG. Marko Bernobić zato izričito odbija bilo kakvu odgovornost za sadržaje vanjskih internetskih stranica čije su poveznice navedene na internetskim stranicama OPG. Marko Bernobić. Za bilo kakvu štetu koja proizlazi iz uporabe ili neuporabe vanjskih sadržaja isključivo su odgovorne te internetske stranice.
Zadržavamo pravo promjene uvjeta prodaje i cijena bez prethodne obavijesti.

U Višnjanu,18.03.2017. godine.